Výhody pastevního ustájení koní

Výhody pastevního ustájení koní

Koně žijí na pastvinách již od dávných časů - a to z dobrého důvodu! Ustájení na pastvinách jim totiž přináší možnost setrvávat ve svém přirozeném prostředí, dostatek pohybu a celkově zlepšovat svůj zdravotní stav. V tomto článku se budeme zabývat výhodami pastevního ustájení koní jak pro majitele, tak pro koně samotné.

Definice pastevního ustájení koní

Výhody pastevního ustájení koní

Pastevní ustájení koní spočívá v tom, že mají koně přístup k rozlehlému venkovnímu prostranství, kde se mohou pást a stýkat se s ostatními koňmi.

Je považováno za nejpřirozenější způsob ustájení, protože koním poskytuje volnost pohybu a je stále více oblíbené i u jejich majitelů díky mnoha výhodám.

Zdravotní benefity

Výhody pastevního ustájení koní

Zlepšení celkového zdravotního stavu

Jedním z nejvýznamnějších přínosů pastevního ustájení koní je zlepšení jejich celkového zdravotního stavu.

Koně, kteří se mohou volně pást a pohybovat, bývají fyzicky aktivnější, což jim pomáhá udržovat zdravou váhu a dobrou kondici. Kromě toho se také zlepšuje kvalita jejich stravy, protože se pasou čerstvou trávou namísto suchého krmiva.

To jim pomáhá přijímat důležité a hlavně jejich tělu přirozené vitamíny a minerály, což může vést ke zlepšení kvality srsti, zdraví kopyt i zažívání.

Snížení stresu

Další výhodou pastevního ustájení koní je omezení jejich celkového stresu.

Koně, kteří jsou chováni v přirozeném prostředí, jsou méně často vystavováni stresům z boxového ustájení, jako je například nedostatek prostoru a sociálních kontaktů, což vede ke zlepšení jejich psychické pohody.

Výhodou také je, že se u pastevního ustájení tolik nesetkávají se stresujícími faktory, jako jsou hlasité zvuky, které u nich mohou vyvolat úzkost nebo dokonce strach.

V neposlední řadě na koňskou psychiku působí velmi pozitivně i přítomnost dalších vrstevníků, protože jim je díky pastevnímu ustájení umožněno vytvářet si mezi sebou sociální vazby a přirozeně komunikovat.

Snížení rizika úrazu

Další důležitou výhodou pastevního ustájení koní je i snížení rizika zranění.

Pokud mají koně přístup k velkým venkovním plochám, je méně pravděpodobné, že se zraní kvůli nedostatku prostoru nebo případně “z nudy”. Přítomnost dalších koní tuto výhodu podporuje ještě více, neboť se navzájem hlídají a upozorňují na možná nebezpečí.

Měkčí půda na pastvině navíc snižuje vznik některých typů zranění, jako je např. namožení či podvrtnutí.

Benefity související s chováním

Výhody pastevního ustájení koní

Zvýšená fyzická aktivita

Pokud mají koně přístup na pastviny, mohou se volně pohybovat, což představuje jejich přirozené chování, jako je pastva, cval či hraní si s ostatními koňmi.

Tento typ volného pohybu pomáhá udržovat koně v dobré fyzické kondici, čímž můžete předcházet případným zdravotním problémům, které mohou vzniknout v důsledku "sedavého" způsobu života.

Umožnit koním zapojit se do aktivit spojených se sháněním potravy a pastvou navíc pomáhá udržovat koně duševně stimulované.

Zvýšení sociálních interakcí

Dalším benefitem ustájení koní na pastvině jsou lepší sociální interakce.

Pokud jsou koně uzavřeni v boxu nebo obecně v nějakém omezeném prostoru, nemají možnost komunikovat s ostatními koňmi. Jestliže však mají přístup na pastviny a mohou se díky tomu navzájem stýkat, snižuje se u nich agresivita a stres.

Mimo to koně, kteří si mohou vytvořit sociální vazby s jinými koňmi, bývají celkově klidnější a uvolněnější.

Finanční přínosy

Jedním z finančních benefitů pastevního ustájení koní je obecné snížení nákladů na jejich chov.

Chov koní na pastvinách nevyžaduje tak náročnou infrastrukturu a údržbu jako chov koní ve stájích nebo jiných uzavřených objektech. To přispívá ke snížení nákladů na ustájení i nákladů na krmivo a podestýlku, protože se koně mohou pást a shánět píci i na pastvě.

Pastevní ustájení koní může navíc snížit i náklady na veterináře. Koně se totiž pravděpodobněji zapojí do svého přirozenějšího chování, což má na jejich zdraví obrovský vliv.

Shrnutí

Závěrem lze říci, že ustájení koní na pastvě má řadu výhod, včetně zlepšení celkového zdravotního stavu, snížení stresu, snížení rizika zranění, zvýšení fyzické aktivity, zlepšení sociální interakce a přirozenějšího chování.

Navíc může pastevní ustájení přispět také ke snížení nákladů na ustájení, krmivo a podestýlku a také nákladů na veterináře.

Z těchto důvodů je pastevní ustájení pro koně ideálním typem ustájení.

Pokud přemýšlíte o pastevním ustájení, neváhejte nás kontaktovat. Nezapomeňte také sledovat náš Facebook.

Copyright © 2022 | Californie & Korado s. r. o.